«

»

Πρόσκληση σε Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση Συλλόγου

syllogos anorthosis

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Λάρνακα, 28 Μαΐου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
σε Έκτακτη Καταστατική και Ετήσια Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα Μέλη του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου στις πιο κάτω Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017, στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος (Αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρους), στη Λάρνακα:

Ι. ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 6.30 μ.μ. για παρουσίαση και έγκριση του ενοποιημένου Καταστατικού του Συλλόγου.

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 7.00 μ.μ. με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Παρουσίαση για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του Συλλόγου για το 2016 και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συλλόγου.

3. Ερωτήσεις Μελών και συζήτηση για την Λογοδοσία και τις Οικονομικές Καταστάσεις.

4. Παρουσίαση, για έγκριση, του Προϋπολογισμού του Συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.

5. Άλλα θέματα.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου

Σημειώσεις:

(α) Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, κανένα μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Γενική Συνέλευση εάν δεν έχει εξοφλημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.

(β) Αντίγραφα του ενοποιημένου Καταστατικού του Συλλόγου θα είναι διαθέσιμα από τα γραφεία του Συλλόγου (τηλ. 24 82 19 11).

(γ) Οποιοδήποτε Μέλος δικαιούται να υποβάλει θέμα για συζήτηση σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου νοουμένου ότι το θέμα σταλεί στον Σύλλογο (απευθυνόμενο στον Εκτελεστικό Σύμβουλο/Γενικό Γραμματέα) τουλάχιστον 7 μέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someonePrint this page

1171Χ688-Season-ticket-advert_fin