«

»

Υπενθύμιση για Γενική Συνέλευση Εταιρείας

anorthosis-eisodos-grafeiwn

Υπενθυμίζουμε τους Μετόχους της εταιρείας Ανόρθωσις Αμμοχώστου (Ποδόσφαιρο) Δημόσια λίμιτεδ, ότι αύριο Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της εταιρείας στην Αίθουσα «Κυριάκος Θεοχάρους», του Αθλητικού Κέντρου «Αντώνης Παπαδόπουλος», στη Λάρνακα.

Για την είσοδο, απαραίτητη είναι η προσκόμιση πολιτικής ταυτότητας.  Άτομα που έχουν δώσει εισφορές έναντι μετοχών και δεν έχουν ακόμα συμπληρώσει την αντίστοιχη αίτηση, παρακαλούνται όπως – εάν είναι δυνατόν – προσκομίσουν και την απόδειξη πληρωμής τους.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας.

2. Επαναδιορισμός Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

3. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Λάρνακα, 13 Ιουνίου 2018

Σημειώσεις:

(α) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί εκ μέρους του με την συμπλήρωση και κατάθεση του Πληρεξούσιου Εγγράφου που επισυνάπτεται. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε η Συνέλευση.

(β) Αντίγραφο των Οικονομικών Καταστάσεων μπορούν να ληφθούν από τα γραφεία της Εταιρείας στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος στη Λάρνακα.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someonePrint this page