↑ Επιστροφή σε Έντυπα

Έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Θα πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας (Οδός Αντώνη Παπαδόπουλου 1, 6053, Λάρνακα) πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

plirexousio-etaireia-gs

1171Χ688-Season-ticket-advert_fin