↑ Return to The Team

CoachJurgen Streppel
Assistant CoachSimos Tarapoulouzis
Patrick Greveraars
TrainerGeorge Georgiou
Goalkeapers' CoachPetko Petkov
Team DoctorDr Demetrios Tsoukas
Dr Kypros Pambou
PhysiotherapistEmilios Syzinos
MasserPlamen Panov
Dobromir Kerchev
Team Administrator
CaretakersAntonis Panayiotou
Prodromos Fivou