↑ Return to The Team

CoachRonny Levy
Assistant CoachSimos Tarapoulouzis
TrainerGeorge Georgiou
Goalkeapers' CoachZoltan Nagy
Team DoctorDr. Demetrios Tsoukas
PhysiotherapistEvangelos Nikolaou
MasserPlamen Panov
Team Administrator
CaretakersAntonis Panayiotou
Prodromos Fivou