↑ Return to The Team

CoachRonny Levy
Assistant CoachSimos Tarapoulouzis
TrainerGeorge Georgiou
Goalkeapers' CoachZoltan Nagy
Team PhysiansDr. Panos Kaspis
Dr. Nikos Hadjinikolaou
PhysiotherapistEvangelos Nikolaou
MasserPlamen Panov
Team Administrator
CaretakersAntonis Panayiotou
Prodromos Fivou

1171Χ688-Season-ticket-advert_fin