↑ Επιστροφή σε Έντυπα

Παρακαλούμε όπως η υπογεγραμμένη αίτηση παραδίδεται στα γραφεία του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου ή σε εξουσιοδοτημένα από τον Σύλλογο άτομα, μαζί με το παράβολο €20.