↑ Επιστροφή σε Έντυπα

Αίτηση για εγγραφή και παραχώρηση μετοχών (Φυσικό Πρόσωπο)

Η υπογεγραμμένη αίτηση να παραδίδεται ΜΟΝΟ σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της εταιρείας Ανόρθωσις Αμμοχώστου Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λίμιτεδ.